Out of Stock

Теоријско и методолошко дело Петра Милосављевића

1.000,00 рсд

Кроз ана­ли­зу књи­жев­но­те­о­риј­ског и ме­то­до­ло­шког си­сте­ма Пе­тра Ми­ло­са­вље­ви­ћа, Сла­ђа­на Алек­сић је ука­за­ла на про­дук­тив­ност ње­го­ве те­о­риј­ске ми­сли и на ње­гов до­при­нос раз­во­ју те­о­ри­је и ме­то­до­ло­ги­је у срп­ској на­у­ци о књи­жев­но­сти.

Нема на залихама

Упореди
Категорија:

Опис

Слађана  В. Алексић рођена је 25. маја 1966. године у Призрену. Дипломирала је 1989, на Kатедри за југословенске књижевности и српскохрватски језик при Филолошком факултету у Приштини.

Магистарску тезу Миодраг Лалевић и народна књижевност одбранила је 1997, на Филолошком факултету у Београду. У звању научног истраживача за народну књижевност радила је на Институту за културу Срба у Приштини, од децембра 1990. Запослена је на Филолошком факултету у Приштини од октобра 1996. године, као асистент на Теорији књижевности и Методологији проучавања књижевности. На Филозофском факултету Универзитета у Приштини на привременим седиштем у Косовској Митровици  2012, одбранила је докторску дисертацију под насловом Теоријско и методолошко дело Петра Милосављевића.

Ради на Филозофском факултету у Косовској Митровици, у звању ванредног професора од 2018. године, на Катедри за српску књижевност и језик, на Теоријским предметима: Теорија књижевности, Методологија проучавања књижевности, Увод у теорију књижевности, Савремене књижевне теорије, Методологија компаративних књижевних истраживања, Српска књижевна периодика, Преглед  књижевних теорија. На листи је ментора за студијски програм докторских академских студија: Језик и књижевност. Научни је сарадник Међународног центра за православне студије у Нишу, Научни је сарадник Асоцијације православних научника чији је носилац Русија.

Радове објављује у научној периодици.

Рецензије

Још нема коментара.

Будите први који ће написати рецензију за „Теоријско и методолошко дело Петра Милосављевића“

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *